Veškerá poradenská činnost z níže popsaných oblastí je pro naše klienty zcela zdarma.


Dnes už téměř všichni ví, že na lidský organismus je třeba se dívat jako na celek.

Na celkové rovnováze mezi výživou, tělesným pohybem a psychikou závisí výsledné fungování celého těla. Jakákoliv odchylka z této rovnováhy, se okamžitě nebo pozvolna ( záleží na charakteru a závažnosti) promítá do celku jako takového.

Úbytek nebo přepětí v jedné či více oblastech, má za příčinu přepětí nebo úbytek v oblastech dalších. Tím se tělo dostává do disharmonie a začíná stagnovat.


 Nesmírně si vážíme klientů, kteří se ochotně svěřují do naší péče, protože maximální vzájemná důvěra je nejlepší předpoklad pro úspěšný a celkový efekt. Na základě podpory tohoto konečného efektu, jsme se rozhodli poskytovat navíc správné a komerčním prostředím nezatížené informace, které celý proces a výsledek naší práce, mnohonásobně podpoří a zefektivní. 


Poradenská činnost se týká těchto oblastí


  - správná výživa organismu, při konkrétních problémech. Založená na cyklických principech fungování těla.


  - tělesná aktivita, která zásadně nezatěžuje poškozené nebo problematické oblasti a přináší uvolnění


  - psychická oblast, uvolnění stresového napětí, pomocí ověřených a úspěšných technik 


 Jsme ochotni s Vámi plně spolupracovat, ale hlavní rozhodnutí záleží na Vás.